Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost Kafita port s.r.o. se sídlem Bobrky 2307, Vsetín, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 86715.

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.kafita.cz

Pro poskytování prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 

I.                   Zpracování osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: Jméno a příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní kontakt případně i datum narození.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 2 roky od naší poslední komunikace.

 

2. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní kontakt.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 2 roky od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 

3. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

2 roky od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@kafita.cz

 

II.                Kdo se k datům dostane?

 

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

-       provozovatel e-shopové platformy Shoptet

o   společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395

-       společnosti podílející se na expedici zboží

o   Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČ 47114983, Spisová značka:    A 7565 vedená u Městského soudu v Praze

o   PPL CZ s.r.o. se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČ 25194798, Spisová značka: C 105858 vedená u Městského soudu v Praze

o   Zásilkovna s.r.o. se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 28408306, Spisová značka: C 139387 vedená u Městského soudu v Praze

o   BeThe1 s.r.o. se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ 11965959, Spisová značka: C 125473/KSBR Krajský soud v Brně

-       společnosti podílející se na expedici plateb

o  ComGate Payments, a.s. se sídlem Gočárova třída 1754/48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ 27924505, Spisová značka: B 3755 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

o   Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČ 47114983, Spisová značka: A 7565 vedená u Městského soudu v Praze

o    PPL CZ s.r.o. se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, IČ 25194798, Spisová značka: C 105858 vedená u Městského soudu v Praze

o   Zásilkovna s.r.o. se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 28408306, Spisová značka: C 139387 vedená u Městského soudu v Praze

o   BeThe1 s.r.o. se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ 11965959, Spisová značka: C 125473/KSBR Krajský soud v Brně

-       poskytovatel e-mailingové služby

o   Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 28935675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395

o   ACTIVE 24, s.r.o., se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha, IČ 25115804, Spisová značka: C 51029/MSPH Městský soud v Praze

 

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie. 

III.              Co byste dál měli vědět

 

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@kafita.cz.

 

IV.             Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.10.2021